Tuesday, August 25, 2009

ಗಣಪನ ಹಬ್ಬ...ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪನ
ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ
ಎತ್ತರ ಪೀಠದಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ

ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ
ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಮಂಟಪ
ಅಂದದಿ ಊರಲಿ ಮೆರೆದಿರಲು

ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಡುಬು
ಮೋದಕ ಪಾಯಸ
ಬಗೆಬಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ತಿನಿಸುಗಳು

ಕಬ್ಬು ಕಡಲೆ
ಅರಳು ಗರಿಕೆ
ಎಲ್ಲವ ಗಣಪನ ಮುಂದಿಡಲು

ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು
ಕಿರಿಯರು ಗೆಳೆಯರು
ಮಾತೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿರಲು

ಹಾಡನು ಹಾಡಿ
ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ
ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಕೈಮುಗಿದು

ಸರತಿಯ ಸಾಲಲಿ
ಎಲ್ಲರು ನಿಲ್ಲಲು
ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ವಿತರಿಸಲು

ವಿಧ ವಿಧ ಆಟವ
ಆಡುತ ಜನರು
ಮೋದದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತಲಿ

ಗಣಪನ ಹಬ್ಬಕೆ
ಊರಿಗೆ ಊರೇ
ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರೆದಿತ್ತು
***

No comments: