Tuesday, May 17, 2011

ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕರೆ


ಮಾವಿನ ಮರದಲಿ
ಮೆರೆಯುವ ಹಣ್ಣನು
ಮುದದಲಿ ಮೆಲ್ಲುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ 


ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ
ಬೀಳುವ ಹಣ್ಣನು
ಮೆಲ್ಲುತ ಸವಿಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ  


ಕಲ್ಲನು ಹೆಕ್ಕುತ
ಗೆಲ್ಲನು ನೋಡುತ
ಸರ್ರನೆ ಎಸೆಯುವ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ 

ಬೈಗಿನ ಹೊತ್ತಲಿ
ಬಯಲಿನ ಬದಿಯಲಿ
ಕಲೆಯುತ ಸವಿಯುವ 
ಬಾ ಗೆಳೆಯ  
***

Monday, March 7, 2011

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲು ಕುಣಿಸುತ್ತ ...


ಗೆಜ್ಜೆ  ಕಾಲು ಕುಣಿಸುತ್ತ  
ಗಲುಕು ಗಲುಕು ಎನಿಸುತ್ತ  
ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತ್ತ
ಬಾ ಬಾ ಬಸವಣ್ಣ 


ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ 
ಅವರೇ ಕಾಳು ತಿನ್ನೋಣ
ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಣ
ಬಾ ಬಾ ಬಸವಣ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ 
ಗೋಲಿ ಬುಗರಿ ಆಡೋಣ 
ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯೋಣ 
ಬಾ ಬಾ ಬಸವಣ್ಣ 
***