Monday, August 25, 2008

ಬಾ ಬಾ ಗಿಳಿಯೇ ..



ಬಾ ಬಾ ಗಿಳಿಯೇ ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೇ
ಹಣ್ಣನು ಕೊಡುವೆನು ಬಾ ಬಾ
ಹಸಿರು ಪುಕ್ಕದ ಚೆಂದದ ಗಿಳಿಯೇ
ನನ್ನೊಡನಾಡಲು ಬಾ ಬಾ

ಕೆಂಪು ಮೂಗಿನ ಮುದ್ದಿನ ಗಿಳಿಯೇ
ಹಾಡನು ಕಲಿಸುವೆ ಬಾ ಬಾ
ಮರದಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವೆ ಏಕೆ ?
ಹಾರುತ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಬಾ


ಠಕ್ಕಿನ ಕಾಮಿ ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ
ಹೆದರುವೆ ಏಕೆ ಬಾ ಬಾ
ಸೊಕ್ಕಿನ ಟಾಮಿ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲ
ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುತ ಬಾ ಬಾ


ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವೆ ನಿನಗೆ
ಹಾರಲು ಕಲಿಸು ಬಾ ಬಾ
ಹಣ್ಣನು ತಿಂದು ಹಾಲನು ಕುಡಿದು
ಮುಗಿಲಿಗೆ ಹಾರುವ ಬಾ ಬಾ

(ಕವಿ :ಶಂ.ಗು. ಬಿರಾದಾರ)
****

No comments: