Wednesday, March 11, 2009

ಕ್ಷೌರ

ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯು ಬರಲು
ಹೋಗುವೆ ಕ್ಷೌರಿಕನಂಗಡಿಗೆ
ಬೆಳೆದ ಕೂದಲ ತೆಗೆಸಲು
ನಾನು ಸಾಗುವೆ ಕ್ಷೌರಿಕನಂಗಡಿಗೆ

ತಿರುಗುವ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು ತಲೆಯನೊಪ್ಪಿಸುವೆ ಕ್ಷೌರಿಕಗೆ
ಸಾಣೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕತ್ತರಿ ತೆಗೆದು
ಕಿರ ಕಿರ ಕೂದಲ ಕತ್ತರಿಸೆ

ನೀರನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಾಚುತ ತಲೆಯ

ಕ್ಷೌರಿಕ ಕ್ಷೌರವ ಮುಗಿಸೆ

ಬೇಗನೆ ಮನೆಯನು ಸೇರುತ

ನಾನು ಸ್ನಾನವ ತೀರಿಸುವೆ .

***

No comments: