Monday, March 2, 2009

ಎಲ್ಲಿ ಮನಕಳುಕಿರದೋ.....

ಎಲ್ಲಿ ಮನಕಳುಕಿರದೋ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿರದೋ
ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿಗೆ ತೊಡಕು ತೋರದಿಹುದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆಗಟ್ಟು
ಧೂಳೊಡೆಯದಿಹುದೋ ತಾನಾನಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಗಾಧ ನೆಲೆಯಿಂದ ಸವಿವಾತು
ಸಲ್ಲಲಿತ ನಡೆಯಿಂದ ಮುಂಬರಿವುದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ದಣಿವಿರದೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಫಲತೆ ಕಡೆಗೆ
ತೋಳ ನೀಡಿಹುದೋ ತಾನಾನಾಡಿನಲ್ಲಿ :ಎಲ್ಲಿ :
ಎಲ್ಲಿ ಸುವಿಚಾರ ನಿರ್ಮಲ ಜಲದೊಸರು ಹರಿದು
ಹಾಳು ರೂಢಿಯ ಮರಳೊಳಿಂಗಿ ಕೆಡದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ನೀನೆಮ್ಮ ಚಿಂತನವನೂದ್ಯಮಿಸುವೆ
ವಿಶಾಲತೆಯ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮುಂಬರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಯಾ ಬಂಧನ ರಹಿತ ಸುಖದ ಸ್ವರ್ಗದಲಿ
ಪಾಲಿಸೈ ಪಿತ ನಮ್ಮ ನಾಡೆಚ್ಚರಿರಲಿ :ಎಲ್ಲಿ :
(ಕವಿ :ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ ಠಾಗೋರ್ )
***

3 comments:

Anonymous said...

hey sannavaniddaga namma school prayer marayare idu !

thank you for the post. great song

Anonymous said...

for original song you may see this link
http://www.schoolofwisdom.com/gitanjali.html

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ said...

thank you
i was not read english version of this before. its too good. very meaningful song

thanks for the link