Wednesday, May 6, 2009

ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ....


ಗಡ ಗಡ ಗಡ ಗಡ ಸದ್ದನು ಮಾಡಿ
ಬರುತಿದೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ


ಎತ್ತುಗಳೆರಡನು ಮುಂದಕೆ ಹೂಡಿ
ಕೈಯಲಿ ಕೋಲನು ಹಿಡಿದರೆ ನೋಡಿ


ಎಳೆಯುತ ಗಾಡಿಯ ಮುಂದಕೆ ಓಡಿ
ತಲುಪಿಪ ಗುರಿಯ ತಾ ಜತೆಗೂಡಿ


ಹಿಗ್ಗನು ಕುಗ್ಗನು ಭಾಗವ ಮಾಡಿ
ಹೊರುವವು ನಮಗೆ ಸುಖವನು ನೀಡಿ


ಈ ಪರಿ ಗಾಡಿಯ ನೀತಿಯ ನೋಡಿ
ಲೋಕಕೆ ಪಾಠವ ಕಲಿಸುವ ಮೋಡಿ
****