Monday, November 10, 2008

ಮಿಂಚು ಹುಳು

ಮಿಂಚುಹುಳುವೆ ಬಾ ಬಾ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಬಾ
ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ಮಿನುಗುತ ಬಾ ಬಾ
ಹಾರುತ ಹಾರುತ ಬಾ ಬಾ
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವೆ ನೀನು
ನಿನ್ನನು ಹಿಡಿಯಲು ಬರುವೆನು ನಾನು
ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಹಾರುವೆ ನೀನು
ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿ ನಿನ್ನನು ನಾನು
ಮಿಂಚುಹುಳುವೆ ಬಾ ಬಾ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಬಾ
***

No comments: