Wednesday, October 22, 2008

ಚೈತ್ರದ ಬರುವಿಗೆ

ಚೈತ್ರದ ಬರುವಿಗೆ
ವಸುಮತಿ ವೈಭವ
ಬಣ್ಣದ ಮೇಳವ ನಡೆಸುತಿದೆ
ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಚೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ
ಮೋಹಕ ಕಾವ್ಯವ ಬರೆಯುತಿದೆ
ಯಾವೆಡೆ ನೋಡಲಿ
ಹೂವಿನ ಬೆಡಗು
ರಂಗಿನ ಚಿತ್ರವ ಬರೆಯುತಿದೆ
ಅನುಪಮ ಕೋಗಿಲೆ
ತಳಿರನು ಸವಿದು
ಇಂಪಿನ ಗಾನವ ಹಾಡುತಿದೆ
ನೀಲಿಯ ಗಗನದಿ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮುಗಿಲು
ಹಾಲಿನ ಹರವಿಯ ಚೆಲ್ಲುತಿದೆ
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದಿರ
ಕಂಪನು ಸುರಿದು
ಕವಿತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬುತಿದೆ
***

No comments: